To log in to the Athena Tracker go to www.athena-tracker.ie

Athena Reports

Scoileanna Gaelacha

D'Iarr alán scoileanna Gaelacha orainn comparáid do thorthaí na Scrúduithe Stáit  a chur ar fáil do scoileanna Gaelacha amháin. Chun an tionscnamh seo a chur i gcrích táimíd ag iarraidh ar scoileanna torthaí na hÁrd Teistiméireachta agus an Teastais Shóisearaigh a thabhairt dúinn. Gheobhaidh na scoileanna a bheidh rannpháirteach sa tionscnamh staitisticí iomlána na scoileanna Gaelacha, saor in aisce. Cuirfear amach na staitisticí seo i bhfoirm tuarascála. Is i nGaeilge a bheidh na tuairiscí seo go léir. Má's mian leat tuairisc indibhidiúil a fháil cosnóidh sé ort. 

Má's scoil lán Ghaelach tú agus má tá suim agat páirt a ghlacadh san anailís seo líon an fhoirm thíos le do thoil.

 

Cláraigh anseo

5.png
5.png

Cosaint Sonraí/Príomháideachas Scoile/GDPR

Sa tionscnamh seo ní choimeádfar aon eolas faoi na daltaí. Má cuirtear ainmneacha agus uimhreacha scrúduithe chugainn ní choimeádfaimíd iad. Scriosfar iad chomh luath agus a bheidh na grádanna againn. Ins na staitisticí iomlána seo roinnfear an t-eolas faoin gcéatadán do na scoileanna lán Ghaelacha a ghlacfaidh páirt sa tionscnamh ach ní roinnfear ainmneacha na scoileanna.